Pravila

Osnovna pravila za clanske teke 2006

Clanski teki Primorskh novic 2006

Osnovna pravila
Letos je predvidenih 15 članskih tekov (9 tekov za točkovanje  in 6 tekov za udeležbo). Za pokalno tekmovanje se upošteva le tekaše s stalnimi štartnimi številkami . Uvrstitev se točkuje v absolutni konkurenci in v posamezni kategoriji (prvih trideset uvrščenih), po sistemu:

Število točk Doseženo mesto
40 I.
35 II.
31 III.
28,26,25,24,... do 1 točke

 

Za končno uvrstitev - točkovanje se šteje maksimalno 7 tekov (ostali se brišejo), minimalno pa lahko tudi samo en tek. Prvenstvo ni več razdeljeno na pomladanski in jesenski del.
V primeru enakega števila točk je boljši tisti ki ima več tekov, naslednji kriterij je boljša uvrstitev.
Za izpolnjen pogoj udeležbe se je treba udeležiti minim. 8 tekov, neglede ali je tekmovalni ali pa šteje samo za udeležbo.
Mali maraton v Nabrežini šteje tudi za prvenstvo primorske 2006. Kategorije bodo po deset let, končna podelitev bo v Novi Gorici 10.12.2006.

Popravke rezultatov, spremembe in druge zahtevke bo mogoče uveljavljati 14 dni po uradni objavi na spletni strani, le v pisni obliki na
e-naslov: miro.vogric@siol.net
ali na naslov: Miro Vogrič,  Zapučke 31, Vrtojba, 5290 Šempeter

 

RAZPIS 
Razpis posameznega teka mora biti na razpolago najmanj 14 dni pred tekom – z letaki, objavo v časopisu. Za objavu na internetni strani (PN in DLT Filipides) je treba razpis poslati na inertnet naslov miro.vogric@siol.net in venceslav.japelj@prim-nov.si

 

POZOR
Zamenjajo se le izgubljene ali dotrajane startne številke. Nove številke bo mogoče za 500 Sit kupiti čez celo sezono 2006. Tekmovalci s stalnimi številkami ki se na tekmovanju ne prijavijo in kljub temu tekmujejo, so avtomatično diskvalificirani.

 

ORGANIZATOR POSAMEZNE PRIREDITVE UPOŠTEVA
Tekače s stalnimi številkami in s startnimi številkami organizatorja, ter jih razvrsti po kategorijah udeležence - netekmovalce (hoja - tek) se vpiše v seznam in na cilju potrdi kartonček KATEGORIJE.

A (mlajši pogojno) do 24 let (do 1982)
B od 25 do 29 let (1981-1977)
C od 30 do 34 let (1976-1972)
D od 35 do 39 let (1971-1967)
E od 40 do 44 let (1966-1962)
F od 45 do 49 let (1961-1957)
G od 50 do 54 let (1956-1952)
H od 55 do 59 let (1951-1947)
I od 60 do 64 let (1946-1942)
J od 65 let naprej (1941 in starejši)

 

K (mlajše pogojno) do 29 let ( do1977)
L od 30 do 39 let (1976-1967)
M od 40 do 49 let (1966-1957)
N od 50 do 59 let (1956-1947)
O Od 60 let naprej (1946 in starejše)

 

Mlajši oz. mlajše od 18 let lahko nastopijo pod pogojem, da starši ali trener podpišejo prijavnico in s tem prevzamejo vso odgovornost.

 

STARTNINA
Startnina znaša 1500 SIT ali manj. 
Popust: družinski paket mati 1000 SIT, oče 1000 SIT, otroci 200 SIT (brez darila).
Udeleženci nastopajo na lastno odgovornost in soglašajo z javno objavo osebnih podatkov, povezanih z udeležbo na Tekih Sobote. S svojim nastopom izrazijo soglasje s pravili tekov.

 

NOVO
Izdelal se bo poseben pravilnik - kriteriji, po katerem bo posebna komisija v sestavi (organizator teka, koordinator tekov PN) ocenjevala izvedbo prireditve.
Uredništvo Primorskih novic bo posebej, tako kot lani, ocenjevalo kakovost organizacije posamezne tekme ter ocene objavilo hkrati z reportažami in rezultati.

Organizacijski odbor Tekov Primorskih novic:
- Peter Štok 041 343 841, 05 73 42 421
- Veselko Španič 031 737 231, 05 76 56 160
- Peter Marc 041 364 025

 

Osnovna pravila za mladinske teke 2006

Mladinski teki Primorskih novic 2006

I. SPLOŠNA PRAVILA

 

IME OZ. NAZIV TEKOV 
Teki nosijo poleg svojega imena oz. naziva še ime generalnega pokrovitelja - Primorske novice.  
Teki se imenujejo: Teki šolske mladine za pokal Primorskih novic

 

RAZPIS 
Razpis posameznega teka mora biti na razpolago najmanj 14 dni pred tekom – z letaki, objavo v časopisu. Za objavu na internetni strani (PN in DLT Filipides) razpis poslati na inertnet naslov miro.vogric@siol.net in venceslav.japelj@prim-nov.si

 

PRVA POMOČ
Organizator je dolžan zagotoviti prisotnost strokovno usposobljene osebe, ki mora biti v času teka prisotna v bližini ciljnega prostora.

 

SANITARIJE 
Po možnosti je treba zagotoviti sanitarije v bližini tekmovalnega prostora. če to ni možno, je treba tekmovalce obvestiti, kje je možna uporaba sanitarij.

 

RAZNO 
Organizator bi moral zagotoviti: 
- vodo za umivanje 
- ozvočenje 
- parkirni prostor ...

 

II. TEKMOVALNA PRAVILA

TEKMOVALNI PROSTOR 
Dostop do tekmovalnega prostora mora biti jasno označen s puščicami - smerokazi.

 

STARTNI PROSTOR 
Startni prostor mora biti dovolj širok, da onemogoča prerivanje tekmovalcev, označen z oznako START in CILJ, na tleh pa zarisana startna črta oz. ciljna črta. če startni in ciljni prostor nista ista, morata biti dodatno označena. V ciljnem prostoru mora biti pred ciljem lijak, ki uvede tekmovalca v cilj. V lijaku ni dovoljeno prehitevanje. Starter naj po startu posamezne kategorije obvesti tekmovalce, katera kategorija starta naslednja. Zaželjeno je, da pred tekmovalci vozi kolesar.

 

PROGA 
Proga mora biti dovolj široka, da omogoča normalno prehitevanje tekmovalcev. Označeno mora biti s puščicami ali trakovi. Pred prihodom v cilj mora biti brez ovinkov ali drugih ovir, ki bi onemogočale normalen prihod tekmovalcev v cilj.

 

DOLŽINA PROG 
predšolski: 300 m 
OŠ: od 500 do 2000 m (odvisno od kategorije)
Zaželjeno je, da je na prijavnem prostoru možno videti plakat z vrisanimi progami in smerjo teka za posamezne kategorije.
PRIJAVE 
Najbolje je, da tekmovalce posameznih šol (ekipe) prijavijo mentorji. Organizator izda kartoinčke, ki jih izpolnijo mentorji, starši oz. sami tekmovalci. Na kartonček se vpišejo podatki: - ime in priimek tekmovalca, naziv šole ali ekipe, letnico rojstva. Organizator mora poskrbeti za dovolj vpisnih mest.

 

STARTNINA 
Startnina je 300,00 SIT.

 

KATEGORIJE 
Kategorij je osemnajst osnovnošolskih (9 dečki, 9 deklice) + ena predšolska. Nastopi predšolskih otrok se evidentirajo, za priznanje za udeležbo se upošteva udeležba na najmanj 5 tekih. 
Kategorije v letu 2006 so naslednje: 
osnovnošolski 99 –lahko tudi mlajši, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91
Opomba: zaradi prenehanja udeležbe se kategorija mladincev in mladink združi z najmlajšo člansko kategorijo. Tekmovalci tekmujejo samo v svoji kategoriji. Če starta v napačni kategoriji, se mu prizna udeležba na teku, točke pa se mu ne štejejo.

 

RED NA TEKMOVALIŠČU 
Tekmovalci si progo lahko ogledajo pred tekom, pri tem ne smejo ovirati ostalih tekmovalcev. Ogrevanje na progi med potekom teka posamezne kategorije ni dovoljeno. Nešportno navijanje ni dovoljeno in se sankcionira. Na progi so trije sodniki, ki kontrolirajo potek teka. Tekmovalca, ki ne upošteva navodil redarjev ali sodnika, se lahko odstrani s tekmovališča in diskvalificira. Morebitne pritožbe rešujejo sodniki, ter predstavnik organizatorja. Pritožba mora biti pisna, podana takoj po končanem teku kategorije, v kateri je kaznovani tekmovalec nastopal. Pritožba se odda sodniku v cilju. Mentorji oz. starši ne smejo teči po progi skupaj s tekmovalci. Spodbujanje in navijanje je dovoljeno le ob progi.

 

NAGRADE 
Prvi trije v vsaki kategoriji prejmejo medalje ali pokale, lahko tudi praktične nagrade. Podelitev se opravi po končanem teku zadnje kategorije.

 

ŠTEVILO TEKOV 
Število tekov v koledarskem letu je 10. 7 tekov se šteje za točkovanje in 3-je teki samo za udeležbo.
Teki potekajo v ekipni konkurenci in posamezno po kategorijah oz. letnikih, dečki in deklice posebej. Predšolski otroci tečejo v enotni kategoriji. 

 

KONČNA UVRSTITEV 
Za končno uvrstitev ekip štejejo rezultati vseh tekov. Za končno uvrstitev posameznikov se šteje 5 rezultatov (slabše uvrstitve se briše). Priznanje za udeležbo dobijo vsi posamezniki, ki so se udeležili najmanj 5 tekov, neglede na to ali je tek štel za točkovanje ali za udeležbo.

 

TOČKOVANJE
1.mesto-40 točk,
2.mesto-35 točk,
3.mesto-31 točk,
4.mesto-28 točk,
5.mesto-26 točk,
6.mesto-24 točk,
7.mesto-22 točk,
8.mesto-20 točk,
9.mesto-18 točk,
10.mesto-16 točk,
nato se točke zmanjšujejo po eno, vse do 25.mesta za katerega se prejme 1 točka

 

OBJAVA IN VODENJE REZULTATOV
Vsi organizatorji so dolžni v roku največ dveh dneh po teku poslati računalniško obdelane rezultate teka uredništvu Primorskih novic (na naslov venceslav.japelj@prim-nov.si) in sicer za objavo v časopisu Promorske novice, za objavo na spletni strani DLT Filipides na naslov: miro.vogric@siol.net ,ter osebi ki je zadolžena za vodenje skupnih rezultatov tekov na naslov:tina.sumanovac@email.si  

 

PRITOŽBE
Rok za pritožbe je 14 dni po uradni objavi rezultatov in sicer v pisni obliki na naslov: Tekaško društvo Burja Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava ali na zgoraj napisani e-mail naslov.

 

Januar 2006
Organizacijski odbor tekov mladine za pokal Primorskih novic:
-Darko Hrovatin 05 36 48 816 ali 031 335 576

NOVICE DLT FILIPIDES
 • Športna oprema - NOVO !
  Športna oprema Društvo namerava v začetku leta 2024 po dolgem času nabaviti športno...
  več
  02.06.2024
 • Dosežki članov društva v letu 2024
   Dosežki članov društva v letu 2024 10.ISTRSKI MARATON (Piran, 14.4.2024) 10.km Makovec...
  več
  15.04.2024
SPONZORJI
ar©tur d.o.o